Tidak Mengurusi Permasalahan Enji Rosmanizar Tetap Tawakal